Bộ Công thương sửa đổi quy định chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ATIGA

Ngày 06/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận giấy xuất xứ hàng hóa (C/O) trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

tu-chung-nhan-xuat-xu-hang-hoa

Việc sửa đổi, bổ sung quy định về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương nhân trong xuất khẩu hàng hóa. Ảnh minh họa

Cụ thể, về tiêu chí lựa chọn thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Bộ Công Thương đã bãi bỏ tiêu chí “Kim ngạch xuất khẩu đi ASEAN được cấp C/O mẫu D năm trước liền kề đạt tối thiểu 10 (mười) triệu đô la Mỹ”, quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT và thay bằng tiêu chí “Là doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên”.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng bãi bỏ quy định về “tên viết hoa” của người được thương nhân ủy quyền tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT về hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ hàng hóa.

Ngoài ra, nhằm phòng ngừa rủi ro vi phạm xuất xứ khi thực hiện thí điểm tự chứng nhận giấy xuất xứ hàng hóa, khoản 6, Điều 7 của Thông tư số 28/2015/TT-BCT được bổ sung như sau: “Thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận giấy xuất xứ hàng hóa C/O đối với những lô hàng do cơ quan hải quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng đỏ.”

Thông tư 27/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 6/12/2017.

Tải toàn bộ thông tư 27/2017/TT-BCT tại đây

>>“Nút thắt” của tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*