Cần tháo rào cản cho hàng dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trao đổi Bộ Công Thương để thống nhất thực hiện các quy định về dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Cùng liên quan đến vấn đề này, cuối năm 2015, Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương nhưng một số nội dung chưa được thống nhất.

dan-nhan-nang-luong-maika

Hàng hóa sử dụng năng lượng. Ảnh minh họa

Cụ thể, về quản lý hoạt động dán nhãn năng lượng, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan Hải quan căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa. Cơ quan Hải quan không yêu cầu người làm dịch vụ hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan. Bởi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm chỉ quy định dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường, đưa ra lưu thông, không quy định việc trước khi thông quan.

Liên quan đến thời hạn hiệu lực, giá trị sử dụng của Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các lô hàng NK giống hệt, cùng số model/serial, cùng nhà sản xuất, xuất xứ. Hiện, Bộ Công Thương cho rằng không sử dụng lại phiếu thử nghiệm của lô hàng trước đề thực hiện kiểm tra cho lô hàng tiếp theo.

Tuy nhiên, quan điểm của Tổng cục Hải quan là chấp nhận kết quả thử nghiệm của các lô hàng NK giống hệt, cùng số serial/model, cùng nhà sản xuất, cùng xuất xứ cho các lô hàng tiếp theo. Điều này phù hợp với Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17-11-2015 phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK. Trong đó nêu rõ, “hoạt động kiểm tra chuyên ngành phải phù hợp với thông lệ quốc tế, với các Công ước, Hiệp định quốc tế Việt Nam đã ký kết và tham gia; áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành…”.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Công Thương thống nhất nội dung thông tin trên Phiếu kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng để cơ quan Hải quan có căn cứ thực hiện. Trên thực tế, nội dung trên Phiếu thử nghiệm chưa thể hiện rõ là hàng hóa có đáp ứng tiêu chuẩn TCVN theo quy định để được nhập khẩu hay không? Ví dụ trên Phiếu thử nghiệm chỉ thể hiện nội dung như: “Chỉ số hiệu suất năng lượng của mặt hàng mẫu tương đương với cấp 2/5 tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn TCVN 7828:2013. Kết quả chỉ đúng với mẫu đã thử nghiệm tại Phòng thử nghiệm.”

Với thông tin như vậy, cơ quan Hải quan khi tiếp nhận Phiếu kết quả do doanh nghiệp cung cấp cũng chưa đủ cơ sở để thông quan hàng hóa. Chính vì vậy, Bộ Công Thương cần hướng dẫn các Phòng Thử nghiệm được chỉ định ghi rõ mặt hàng mẫu thử nghiệm đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại các TCVN để cơ quan Hải quan có căn cứ thực hiện.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Công Thương ban hành mẫu phiếu thử nghiệm trong trường hợp đã được kiểm tra, giám sát chất lượng tại nơi sản xuất ở nước ngoài để cơ quan Hải quan có cơ sở giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Điều quan trọng, trong các nội dung kiến nghị gửi đến Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan cho rằng, Bộ này cần xem xét ban hàng văn bản quy pháp pháp luật, cấp Thông tư của Bộ Công Thương điều chỉnh, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến hoạt động kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu để cơ quan Hải quan, các tổ chức có liên quan và doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện.

Mặc dù, tại Quyết định 51/QĐ-TTg năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ có quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến hoạt động dán nhãn năng lượng cũng như hoạt động kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Tuy nhiên, hiện tại Bộ Công Thương chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cấp Thông tư hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Quy trình thực hiện, trách nhiệm kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu, quy cách lấy mẫu hàng hóa chỉ đang được quy định tại các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Tiết kiện năng lượng-Bộ Công Thương và đăng tải trên website.

Xem thêm: Dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu- Bài 2: Mâu thuẫn từ cách hiểu

(Nguồn internet)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*