Cẩn trọng với kỳ báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

Năm 2015 kết thúc, cũng là thời điểm hầu hết doanh nghiệp (DN) phải nộp báo cáo quyết toán. Với những thay đổi lớn và căn bản trong quản lý hải quan đối với các loại hình gia công, sản xuất XK, việc thanh khoản đối với loại hình này đòi hỏi cơ quan Hải quan và DN phải rất cẩn trọng.

Hai-quan-gia-cong-sxxk-maika

DN và cơ quan Hải quan sẽ phải cẩn trọng với kỳ thanh khoản hàng gia công, SXKX năm 2015. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp đơn giản

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, quản lý hải quan đối với hàng gia công, sản xuất XK thay đổi cơ bản về cách thức thanh khoản. Tháng 3-2016 là thời hạn cuối cùng DN nộp báo cáo tài chính năm. Chính vì vậy, giữa việc thanh khoản trên hệ thống, hợp đồng, tờ khai và việc đọc được báo cáo tài chính, đọc được chứng từ quản lý của DN đối chiếu với hệ thống dữ liệu của cơ quan Hải quan không phải là vấn đề đơn giản.

Kể từ ngày 1-4-2015, thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, công tác quản lý của cơ quan Hải quan đối với loại hình nhập sản xuất XK và gia công với thương nhân nước ngoài có những thay đổi lớn và căn bản. So với Thông tư 128/2013/TT-BTC và Thông tư 13/2014/TT-BTC thì nhiều quy định mới tại Thông tư 38/2015/TT-BTC đã thay đổi theo hướng đơn giản tối đa, phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, trong đó phải kể đến thủ tục quản lý, thanh khoản đối với hàng nhập sản xuất hàng XK và gia công với thương nhân nước ngoài. Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Nếu như trước đây, khi làm thủ tục hải quan theo loại hình gia công và nhập sản xuất XK, người khai hải quan phải thực hiện nhiều thủ tục, với nhiều loại giấy tờ, chứng từ thì nay đã cắt giảm đáng kể các khâu thủ tục, nhằm tạo thuận lợi, thông thoáng, giảm chi phí về thời gian, giấy tờ, đi lại… cho DN. Cụ thể, quy định mới đã bỏ thủ tục thông báo và tiếp nhận hợp đồng gia công; bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận định mức gia công, sản xuất XK; định mức thực tế sử dụng nguyên vật liệu được lưu tại DN và chỉ xuất trình khi có thanh tra, kiểm tra. Bỏ thủ tục thông báo mã nguyên liệu vật tư NK và mã sản phẩm XK. Bỏ quy định hạn chế quyền của DN (hạn chế số lần) trong việc chuyển nguyên vật liệu từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác. Hiện nay DN chủ động và tự chịu trách nhiệm về việc chuyển giao nguyên vật liệu giữa các hợp đồng gia công và chỉ phản ánh trong bảng nhập-xuất-tồn. Thủ tục thanh khoản theo từng hợp đồng gia công cũng được bỏ, DN chỉ thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị theo năm tài chính của DN.

Như vậy, quy định về thủ tục hải quan đối với loại hình gia công, sản xuất XK đã có những thay đổi căn bản về phương thức quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan. Theo đó, việc theo dõi, quản lý không thực hiện trên cơ sở từng tờ khai, từng hợp đồng gia công như trước đây và thực hiện trên cơ sở lượng hàng hóa nhập- xuất- tồn; đồng thời quy định rõ đây là đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi NK, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm đến khi sản phẩm được XK hoặc thay đổi mục đích sử dụng. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất, việc sử dụng nguyên vật liệu NK, quyết toán, quản lý, sử dụng nguyên vật liệu NK của DN.

Hải quan cẩn trọng

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Cục Hải quan Hà Nội) làm thủ tục cho hơn 1.400 DN. Vào thời điểm này, đơn vị đang chuẩn bị các các bước để thực hiện thanh khoản các hợp đồng gia công, sản xuất XK. Theo Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công Hà Nội, sự thay đổi về phương thức quản lý đối với loại hình gia công và sản xuất XK đã tạo rất nhiều thuận lợi cho DN, nhưng cũng phát sinh những khó khăn thách thức cho cơ quan Hải quan. Hiện nay, cơ quan Hải quan chưa có hệ thống thông tin nào để theo dõi tình hình sử dụng nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu tồn kho và sản phẩm đã XK, sản phẩm tồn… làm cơ sở để đối chiếu với Báo cáo quyết toán theo năm tài chính của DN. Trước đây, việc theo dõi và quản lý được thực hiện thông qua việc DN đăng ký với cơ quan Hải quan hợp đồng, định mức, danh mục nguyên vật liệu, sản phẩm XK, máy móc thiết bị… Việc thanh khoản có phần mềm hỗ trợ, các biểu mẫu rõ ràng, nên cả DN và công chức hải quan có thể kiểm tra số liệu nhanh, độ chính xác tin cậy, mất ít thời gian thực hiện.

Bên cạnh đó, khi thực hiện thủ tục hoàn thuế, không thu thuế cho DN, chi cục không có căn cứ để kiểm tra, đối chiếu số liệu (hoàn toàn do DN tự tính). Đối với những hồ sơ hoàn thuế có hàng chục, hàng trăm tờ khai với hàng nghìn dòng hàng thì việc kiểm tra thủ công từng tờ khai, từng dòng dòng hàng trên Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS sẽ mất nhiều thời gian và độ rủi ro sẽ rất cao.

Chính vì vậy, để thuận lợi cho cơ quan Hải quan và DN trong việc quản lý, theo dõi, thanh khoản hàng gia công, sản xuất XK, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công cho rằng, Tổng cục Hải quan cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý số liệu của DN gia công và sản xuất XK trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến các nội dung cần quản lý nêu tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về công tác kiểm tra báo cáo quyết toán và xử lý đối với các tình huống bất thường.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn DN và cơ quan Hải quan thực hiện báo cáo quyết toán.

Theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, DN thực hiện hạch toán đối với nguồn nguyên liệu, vật tư NK vào tài khoản 152 theo tờ khai NK, thành phẩm XK vào tài khoản 155 theo đơn hàng XK và theo đúng giá gốc nguyên liệu, vật tư và giá thành phẩm quy định khoản kế toán được quy định về chế độ kế toán. Đối với nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước, DN phải hạch toán, lưu giữ chế độ kế toán hiện hành và xuất trình cho cơ quan Hải quan khi có yêu cầu.

Việc quy đổi sản phẩm dở dang, theo quy định về chế độ kế toán thì nguyên liệu, vật tư được hạch toán vào tài khoản 152, thành phẩm được hạch toán vào tài khoản 155. Đối với bán thành phẩm (sản phẩm dở dang) được hạch toán vào tài khoản 154, không đưa vào báo cáo quyết toán. Việc hạch toán sản phẩm dở dang tài khoản 154 phải đảm bảo đúng quy định về chế độ kế toán.

Đối với bán thành phẩm đã được hạch toán vào tài khoản 154 khi xuất kho để nhập kho thành phẩm thì mới được hạch toán vào tài khoản 155. Trường hợp khi cơ quan Hải quan kiểm tra tại trụ sở DN để xác định lượng nguyên liệu, vật tư đã đưa vào sản xuất sản phẩm XK thì DN có trách nhiệm giải trình, chứng minh bằng quy trình sản xuất và các tài khoản liên quan.

Về việc báo cáo quyết toán đối với loại hình gia công, DN gia công cho thương nhân nước ngoài phải lập sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo dõi nguyên vật liệu, thành phẩm tương tự các tài khoản 152 và 155 theo đúng quy định về chế độ kế toán. Trường hợp tổ chức, cá nhân không theo dõi trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này theo quy định tạo điểm a.2, khoản 3 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

(Nguồn internet)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*