Cơ quan Hải quan chỉ lưu mẫu phân loại hàng hóa trong 120 ngày

Cơ quan Tổng cục Hải quan trả lời cho Công ty TNHH GCP Việt Nam về việc xem xét lại việc phân loại mặt hàng “Polycarboxylic acid surfactant -buildent RX-7”. Theo đó, thời gian lưu mẫu phân loại hàng hóa trong 120 ngày, quá thời hạn này doanh nghiệp cần phối hợp với cơ quan Hải quan để tiến hành lấy mẫu lại.

chi-luu-mau-phan-loai-hang-hoa-trong-thoi-gian-120-ngay

Chỉ lưu mẫu phân loại hàng hóa trong thời gian 120 ngày. Ảnh minh họa

Cụ thể, trường hợp của Công ty TNHH GCP Việt Nam, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng tại tờ khai số 10046627346 ngày 6/7/2015 có tên khai báo “Polycarboxylic acid suríactant-buildent RX-7- hóa chất dùng trong sản xuất phụ gia bê tông và xi măng”; mặt hàng tại tờ khai số 10046442605 ngày 5/7/2015 có tên khai báo “Polyete dạng nguyên sinh, dùng trong ngành công nghiệp xây dựng-Polycarboxylic acid surfactant-buildent RX-7”. Như vậy cùng một mặt hàng nhưng khi nhập khẩu Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn GCP Việt Nam đã khai báo không thống nhất về công dụng, mã số và không theo công dụng của nhà sản xuât.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 thì: “Lưu mẫu: trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại trừ những loại hàng hóa đặc biệt như hàng hóa dễ gây nguy hiểm, hàng hóa đã bị biến chất hoặc hàng hóa không thể lưu giữ được trong thời gian trên”. Do từ thời điểm Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại đến thời điểm Công ty GCP Việt Nam có văn bản kiến nghị là ngày 23/01/2017 đã quá thời gian lưu mẫu nên mẫu lưu đã bị hủy.

Do đó, để có cơ sở xem xét lại mã số HS code hàng hóa theo đề nghị của Công ty TNHH GCP Việt Nam, Tổng cục Hải quan đề nghị công ty  phối hợp với Cục Kiểm định Hải quan và Cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai tiến hành lấy mẫu giám định đối với lô hàng nhập khẩu trong thời gian sắp tới.

>>NĐ 15/2018/NĐ-CP: Có nhiều điểm mới trong quản lý vệ sinh ATTP

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*

Girl Cams Ten Sex Resizable Theme