Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y mới được xuất khẩu mật ong

Chỉ các cơ sở sản xuất, kinh doanh mật ong tham gia chương trình giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y mới được phép xuất khẩu mật ong. Xem dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu

Mat-ong-maikalogistics

Cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y mới được xuất khẩu mật ong. Ảnh minh họa.

Đó là một trong những nội dung được nêu tại Thông tư 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/03/2015 quy định về kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu mà Bộ NN&PTNT mới ban hành có hiệu lực từ ngày 15-4-2015.

Thông tư cũng nêu rõ, việc kiểm dịch lô hàng mật ong để XK được thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Trường hợp phát hiện lô hàng có chứa chất tồn dư vượt quá giới hạn cho phép, cơ quan kiểm dịch động vật XK thông báo ngay cho cơ sở sản xuất, kinh doanh biết và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định. Xem Quy trình xin giấy phép và nhập khẩu sản phẩm động vật

Về xử lý mật ong xuất khẩu không đạt yêu cầu của nước NK, trường hợp các lô hàng đã XK, nếu nước NK phát hiện có chất tồn dư vượt quá giới hạn cho phép hoặc không đúng nguồn gốc thì chủ hàng hoặc cơ sở sản xuất lô hàng phải thông báo cho Cục Thú y để phối hợp với các cơ quan liên quan và nước NK xử lý lô hàng. Chủ hàng phải chịu toàn bộ chi phí cho việc xử lý lô hàng.

Về sử dụng thuốc thú y và thức ăn trong nuôi ong, Thông tư quy định, các tổ chức, cá nhân nuôi ong để XK, ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng thuốc thú y, thức ăn trong nuôi ong còn phải thực hiện theo yêu cầu của các nước NK. Nghiêm cấm việc pha trộn kháng sinh, hoóc môn và các hóa chất độc hại khác vào thức ăn nuôi ong.

Trong các tháng 2-4 và tháng 8-10 hàng năm, Cục Thú y tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và lấy mẫu mật ong giám sát các chất tồn dư độc hại tại các cơ sở nuôi ong, cơ sở thu gom, chế biến, kinh doanh mật ong. Trong trường hợp cần thiết, việc kiểm tra các cơ sở và lấy mẫu mật ong có thể được thực hiện đột xuất.

Tải toàn bộ Thông tư 08/2015/TT-BNNPTNT tại đây

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*