Đề nghị không kiểm tra ATTP hàng đưa vào cửa hàng miễn thuế

Đề xuất trên xuất phát từ vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện Nghị định 38/2012/NĐ-CP năm 2012 của Chính phủ đối với hàng hóa NK để bán tại cửa hàng miễn thuế. Nghị định 38/2012/NĐ-CP không có quy định miễn kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm NK bán tại cửa hàng miễn thuế.

Duty-free-maika

Cửa hàng miễn thuế. Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan đang đề nghị các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp cho ý kiến thống nhất về việc không thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK để bán tại cửa hàng miễn thuế.

Kinh doanh bán hàng miễn thuế là loại hình kinh doanh bán lẻ, phong phú về chủng loại nhưng số lượng thường rất nhỏ. Vì vậy, các DN phản ánh nếu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm số lượng mẫu kiểm tra lớn gây ảnh hưởng đến thời gian và chi phí của DN. Xem dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu

Hàng hóa khi NK đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế là hàng hóa được quản lý theo chế độ tạm nhập trong thời hạn quy định và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Khi hàng hóa này đưa vào thị trường nội địa phải thực hiện việc NK như đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại.

Bên cạnh đó, theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 24/2009/QĐ-TTg năm 2009, Quyết định 44/2013/QĐ-TTg, số 39/2015/QĐ-TTg) thì cửa hàng miễn thuế chỉ bán cho một số đối tượng và có định lượng nhất định.

Theo Tổng cục Hải quan, hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế về bản chất tương tự các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Bởi, hàng hóa NK bán tại cửa hàng miễn thuế khi bán cho đối tượng không tiêu dùng tại Việt Nam về bản chất hàng hóa này không tiêu dùng tại Việt Nam tương tự như đối với hàng quá cảnh, chuyển khẩu quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP năm 2012 của Chính phủ.

Đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế khi bán cho đối tượng tiêu dùng tại Việt Nam như: Đối tượng nhập cảnh, thuyền viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về thuế được mua hàng theo định mức quy định. Về bản chất tương tự đối tượng được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo điểm b, khoản 2 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP.

Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế là những mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế chưa bao giờ xảy ra khiếu nại về chất lượng của sản phẩm tại cửa hàng miễn thuế.

Trước những vướng mắc của DN, vừa qua, Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp giải quyết vướng mắc với đại diện của Bộ Công Thương, Bộ Y tế. Các ý kiến đều thống nhất quan điểm tạo thuận lợi cho DN theo hướng không thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho DN kinh doanh bán hàng miễn thuế. Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản gửi tới các Bộ để thống nhất làm rõ các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP. Xem dịch vụ hải quan tại Tp.HCM

Để giải quyết triệt để vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan cho rằng các bộ cần kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP nhằm phù hợp với điều kiện thực tế tránh gây khó khăn không cần thiết cho DN kinh doanh bán hàng miễn thuế.

Bài liên quan: Hàng miễn thuế tại sân bay có cần kiểm tra an toàn thực phẩm

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*