Gặp vướng trong việc sử dụng lại kết quả phân tích phân loại

Cục Hải quan Đồng Nai phản ánh, đơn vị đang gặp vướng mắc trong việc sử dụng lại kết quả phân tích phân loại (PTPL) bởi qua tra cứu thông báo kết quả phân tích phân loại không thể hiện thông tin về nhà sản xuất và đặc biệt là trường hợp mẫu gửi phân tích và mẫu đã có kết quả phân loại tại cơ sở Hải quan không cùng người khai hải quan.

Phan-tich-phan-loai-maika

Việc sử dụng lại thông báo kết quả PTPL khác người khai hải quan sẽ không đúng với quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Hải quan Đồng Nai cho biết, ngày 7-1-2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn 143/TCHQ-TXNK hướng dẫn Trung tâm PTPL thực hiện: “Trung tâm chỉ tiếp nhận, phân tích các mặt hàng phải phân tích mới có thể phân loại được và các mẫu hàng đó phải là mẫu mới phát sinh, không phân tích mặt hàng không thuộc đối tượng phải phân tích hoặc đã có kết quả phân tích, phân loại tại cơ sở hải quan. Các trường hợp từ chối tiếp nhận mẫu phân tích nêu trên thì trả loại đơn vị yêu cầu phân tích.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: “Trường hợp lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trên cơ sở kết quả phân tích, giám định để xác định tên hàng, mã số hàng hóa thì cơ quan hải quan có thể sử dụng kết quả phân tích, giám định của lô hàng này để thực hiện thủ tục hải quan cho các lô hàng tiếp theo của chính người khai hải quan có cùng tên hàng, xuất xứ, mã số hàng hóa khai báo, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất (đối với hàng hóa nhập khẩu).” Xem dịch vụ xuất nhập khẩu

Hải quan Đồng Nai cho biết, việc tra cứu trên hệ thống MHS xác định mặt hàng đã có trên hệ thống sẽ không gửi mẫu giám định theo hướng dẫn tại công văn 143/TCHQ-TXNK. Tuy nhiên, qua tra cứu thông báo kết quả PTPL không thể hiện thông tin về nhà sản xuất và đặc biệt là trường hợp mẫu gửi phân tích và mẫu đã có kết quả phân loại tại cơ sở Hải quan không cùng người khai hải quan.

Vì vậy, việc sử dụng lại thông báo kết quả PTPL khác người khai hải quan sẽ không đúng với quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Sử dụng lại kết quả PTPL của chính người khai hải quan đã thực hiện giám định trước đó (không sử dụng kết quả giám định của doanh nghiệp này cho doanh nghiệp khác) và có cùng tên hàng, cùng xuất xứ, cùng nhà sản xuất. Đây là những tiêu chí bắt buộc để đảm bảo việc hàng hóa được phân loại, áp mã chính xác, tránh thất thu thuế, khiếu nại về sau.

Trước những vướng mắc trên, Hải quan Đồng Nai kiến nghị với Tổng cục Hải quan, đối với trường hợp mẫu gửi đi phân tích đã có kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan nhưng không xác định được những tiêu chí theo Khoản 3 Điều 24 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì Trung tập PTPL vẫn tiếp nhận hồ sơ và ra thông báo kết quả phân tích, xác định mã số thuế hàng hóa để làm cơ sở cho cơ quan Hải quan nơi gửi hồ sơ giám định thực hiện thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Tổng cục Hải quan hướng dẫn lấy mẫu để xác định trước mã số

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*