HQ có quyền xử phạt vi phạm lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Quy định mới: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến mức tối đa; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

hai-quan-co-quyen-xu-phat-vp-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong

CBCC Chi cục Hải quan Hữu Nghị kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh internet

Đây là một trong những quy định mới tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến mức tối đa theo quy định tại Nghị định; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, g, h và i khoản 3 Điều 2 của Nghị định này.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), cục trưởng cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này (tức là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức- PV); Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, g, h và i khoản 3 Điều 2 của Nghị định này.

Đối với cấp chi cục trưởng chi cục hải quan, chi cục trưởng chi cục kiểm tra sau thông quan, đội trưởng đội kiểm soát thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu, đội trưởng đội thủ tục hải quan, hải đội trưởng hải đội kiểm soát trên biển và đội trưởng đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và 50.000.000 đồng đối với tổ chức; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này (tức là 25.000.000 đồng đối với cá nhân và 50.000.000 đồng đối với tổ chức- PV); Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, d, đ, g, h và i khoản 3 Điều 2 của Nghị định này.

Đội trưởng thuộc chi cục hải quan, đội trưởng thuộc chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân và 10.000.000 đồng đối với tổ chức.

Công chức hải quan đang thi hành công vụ có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và 1.000.000 đồng đối với tổ chức.

Ngoài thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan, Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 cũng quy định thẩm quyền xử phạt của Cơ quan Thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Công an nhân dân; Quản lý thị trường; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2017.

>>Quy định mới về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*