Không được tiếp tục miễn thuế cho dự án mở rộng quy mô hết thời hạn hưởng ưu đãi thuế

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời cho Cục Hải quan Đà Nẵng về vướng mắc trong việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô và kéo dài thời gian thực hiện dự án.

khong-tiep-tuc-duoc-mien-thue-cho-du-an-mo-rong-quy-mo-het-thoi-han-huong-uu-dai-thue

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh internet

Liên quan về miễn thuế đối với dự án đầu tư, Hải quan Đà Nẵng phản ánh, theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định: “Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại, đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời mở rộng quy mô dự án hoặc đầu tư thêm dự án mới khác, hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án thì ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với phần mở rộng quy mô dự án, phần đầu tư thêm dự án mới khác hoặc áp dụng cho thời gian kéo dài thêm của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại thời điểm đăng ký lại, đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư”. Tuy nhiên, tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 không quy định đối với trường hợp này.

Đơn vị này thắc mắc, đối với các dự án đầu tư, trước đây được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, tuy nhiên, hiện nay, dự án này không còn được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu theo quy định, nhưng dự án này được mở rộng quy mô hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án, thì phần mở rộng quy mô hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án có được miễn thuế hay không?

Trả lời thắc mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 1 Điều 21 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, trường hợp dự án đầu tư đã được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP, tuy nhiên kể từ ngày 1/9/2016 dự án này không còn được hưởng ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu theo quy định tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, dự án này mở rộng quy mô hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án tại thời điểm Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 có hiệu lực thì phần mở rộng quy mô hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án không được miễn thuế NK. Dịch vụ khai thuế hải quan

>>Trung tâm KOCUN tại Cần Thơ không thuộc đối tượng miễn thuế

>>Dịch vụ khai thuế hải quan

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*