Nghị định 108/2017/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón

Theo như tinh thần chỉ đạo của Văn phòng CP theo CV số 2000/VPCP-NN ngày 07/3/2017 gửi Bộ Công thương, Bộ NN-PTNT về việc chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón trên tinh thần, giao Bộ NN-PTNT là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón

nghi-dinh-108-ve-quan-ly-phan-bon

Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế NĐ 202 về quản lý phân bón. Ảnh minh họa

Sau hơn 4 tháng góp ý và hội thảo lấy ý kiến về việc sửa đổi Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về quản lý phân bón, ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón.

Theo mong đợi của các doanh nghiệp sản xuất phân bón, đó là sớm có Nghị định thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, so với dự thảo qua đợt hội thảo lấy ý kiến, Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 không có sự thay đổi nhiều, trong đó có điểm nổi bật đó là chuyển toàn bộ trách nhiệm quản lý phân hữu cơ, phân vô cơ về một đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà cụ thể là Cục Bảo về Thực vật.

Điểm mới của Nghị định 108/2017/NĐ-CP so với dự thảo trước đây là xuất phân chia thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (Nghị định 202/2013/NĐ-CP gọi là giấy phép sản xuất phân bón) giữa địa phương và cơ quan Trung ương, cụ thể: Cục Bảo vệ Thực vật là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón cả vô cơ và hữu cơ, Chi cục Bảo vệ Thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt địa phương sẽ là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sang chiết và đóng gói phân bón. Ngoài ra các cơ sở kinh doanh buôn bán phân bón phải được chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Như vậy, theo quy định của Nghị định 108/2017/NĐ-CP, xuất hiện thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh buôn bán phân bón. Bên cạnh đó, người bán phân bón phải có trình độ trung cấp trở lên hoặc được đào tạo kiến thức về phân bón.

Ngoài ra, Nghị định đã nêu khá rõ các loại phân bón không cần phải khảo nghiệm.

Nghị định 108/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời bãi bỏ các Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 hướng dẫn về quản lý phân bón hữu cơ và Thông tư 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 hướng dẫn quản lý phân bón vô cơ.

Nếu theo quy định này, tất cả các cơ sở sản xuất phân bón bắt buộc phải rà soát và điều chỉnh tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) phân bón để phù hợp với quy định về mức quy định cũng như nguyên tắc đặt tên cho phân bón.

>>Tải toàn bộ NĐ 108/2017/NĐ-CP tại đây

>>Thuế tự vệ đối với một số loại phân bón NK từ ngày 19/8

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*