Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Theo đó, yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất bao gồm: Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất; Phải có lối, cửa thoát hiểm,…

nd-1132017nd-cp-quy-dinh-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-hoa-chat

NĐ 113/2017/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất có hiệu lực từ ngày 25/11/2017. Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất bao gồm:

– Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất;

– Phải có lối, cửa thoát hiểm;

– Hệ thống thông gió phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió;

– Phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy;

– Thiết bị điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ;

– Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

Nghị định 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017; đồng thời:

– Thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 07/10/2011;

– Bãi bỏ Điều 8 Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Tải toàn bộ Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất tại đây:

File word

File pdf

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*