Phải cộng phí CIC, D/O và vệ sinh container vào trị giá hải quan theo CV 1237/TCHQ-TXNK

Tổng cục Hải quan có CV 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/3/2018 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, kiểm tra việc khai báo của DN về các khoản phí CIC, phí DO và phí vệ sinh container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa NK vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu.ải cv-1237tchq-gsql-phai-cong-phi-cic-do-va-ve-sinh-container-vao-tri-gia-hai-quan

Phải cộng phí CIC, DO, vệ sinh cont vào trị giá hải quan. Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Hải quan, tại các Điều 5, Điều 6, Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế (trừ chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên). Theo đó, phí CIC/EIS (khoản phụ phí vận tải biển do hãng tàu thu nhằm mục đích bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng từ các nơi khác có nhu cầu xuất cảng), phí D/O (phí chứng từ), phí vệ sinh container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện cộng thì được xem xét là khoản điều chỉnh cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Với hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo đầy đủ các khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên đáp ứng các điều kiện cộng vào trị giá hải quan.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tại khâu thông quan hàng hóa để kịp thời phát hiện đối với các trường hợp có phát sinh các khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên và đáp ứng các điều kiện cộng nêu trên nhưng doanh nghiệp không thực hiện khai báo đầy đủ để cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu, yêu cầu DN khai báo bổ sung theo đúng quy định.

Đối với các tờ khai đã thông quan hàng hóa thì tiến hành rà soát kiểm tra, kiểm tra sau thông quan, thanh tra để phát hiện các khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai đầy đủ và chưa cộng vào trị giá hải quan thì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu đủ tiền thuế, tiền phạt vào NSNN.

Sở dĩ Tổng cục Hải quan có yêu cầu trên là bởi qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện có trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phát sinh các khoản phí CIC/EIS, phí D/O, phí vệ sinh container… đáp ứng điều kiện cộng vào trị giá hải quan, tuy nhiên chưa được doanh nghiệp thực hiện khai báo và đóng thuế theo đúng quy định.

>>Chi phí thuê kho, thuê bãi phải được tính vào trị giá hải quan

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*