Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo tiếp thu đề xuất của Apple về quản lý chuyên ngành

Nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện.

apple

Công ty Apple. Ảnh minh họa.

Bộ Thông tin và Truyền thông phải có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất cải cách thủ tục hành chính, quy định để rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý của bộ này.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, trong phạm vi thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định liên quan đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện, quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu đề xuất cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan của Công ty TNHH Apple Việt Nam và ý kiến của các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính để rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông; áp dụng việc thừa nhận kết quả chứng nhận hợp quy của các tổ chức chứng nhận nước ngoài uy tín đã được quốc tế công nhận làm cơ sở đánh giá chất lượng hàng hóa trước khi nhập khẩu; quy định rõ việc miễn, giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu; xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính này.

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc nghiên cứu, sửa đổi các thủ tục hành chính, quy định liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện, bao gồm cả giải pháp sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số thay cho chữ ký và dấu của doanh nghiệp trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, Công ty TNHH Apple Việt Nam có văn bản đề xuất cải cách nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Đáng lưu ý, Apple Việt Nam đề xuất bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép đối với từng lô hàng nhập khẩu, kiến nghị về thừa nhận kết quả chứng nhận hợp quy, miễn giấy phép nhập khẩu thiết bị Apple Watch.

Trước kiến nghị của Công ty TNHH Apple Việt Nam, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến đối với đề xuất cải cách thủ tục hành chính của công ty này.

Theo Bộ Tài chính, để tạo thuận lợi thương mại, giảm thiểu thời gian thông quan hàng hoá, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương bãi bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu đối với điện thoại di động theo quy định tại Thông tư 18/2014/TT-BTTTT 26/11/2014.

Liên quan đến giấy chứng nhận hợp quy, Bộ Tài chính thống nhất với Apple Việt Nam về việc thừa nhận kết quả chứng nhận hợp quy của các tổ chức chứng nhận nước ngoài uy tín đã được quốc tế công nhận làm cơ sở đánh giá chất lượng hàng hoá trước khi nhập khẩu.

Bộ Tài chính nêu quan điểm, việc áp dụng giấy phép nhập khẩu quy định tại Thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 cần được xem xét lại để làm rõ mục đích quản lý, đánh giá hiệu quả khi áp dụng. Trường hợp không cần thiết thì đề nghị bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu điện thoại di động và chỉ áp dụng việc quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu thông qua quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy hướng dẫn tại Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung tự khai báo.

>>Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu điện thoại di động

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*

Girl Cams Ten Sex Resizable Theme