Sắp đưa một loạt biểu thuế FTA vào Nghị định

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, cơ quan này đang dự thảo 4 nghị định về ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện một số hiệp định thương mại tự do.

Thue-FTA-maika

Các hiệp định đó gồm: Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2016 – 2018, Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2016-2019 và Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2016 – 2018.

Được biết, trước yêu cầu của tình hình kinh tế – xã hội, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2016. Theo đó, thẩm quyền ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là cấp Chính phủ và được ban hành dưới hình thức Nghị định, thay thế cho hình thức Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũ.

Do vậy, việc xây dựng và ban hành các nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các hiệp định thương mại tự do nói trên là cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

Biểu thuế ban hành kèm theo các nghị định chính là các biểu thuế hiện hành được ban hành kèm theo Thông tư số 169/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015-2018 (AIFTA); Thông tư số 167/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 (AKFTA); Thông tư số 24/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 (AJCEP); Thông tư số 166/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung Quốc áp dụng cho giai đoạn 2015-2018 (ACFTA).

Các nội dung trong biểu thuế như mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất cụ thể cho từng mặt hàng, thời gian áp dụng được giữ nguyên như đang thực hiện tại các Thông tư này.

Biểu thuế AIFTA gồm 9.489 dòng thuế trong đó gồm 9.456 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 33 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số.

Biểu thuế AKFTA gồm 9.487 dòng thuế trong đó gồm 9.455 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 32 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số.

Biểu thuế AJCEP gồm 9.487 dòng thuế trong đó gồm 9.459 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 28 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số.

Biểu thuế ACFTA gồm 9.491 dòng thuế, trong đó gồm 9.454 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 37 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số.

Dự kiến, sau khi xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan, các dự thảo nghị định sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành và có hiệu lực cùng ngày với Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu từ ngày 1-9-2016. Xem dịch vụ hải quan tại Tp.HCM

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*