Thực hiện hoàn trả thuế tự vệ đối với phân bón DAP và MAP NK

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn 1682/BCT-PVTM ngày 05/3/2018 gửi cục hải quan các tỉnh thành phố hướng dẫn thực hiện hoàn trả thuế tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu theo các thủ tục hoàn trả tiền thuế nộp thừa theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 39 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

phan-bon-dap-va-map-nk

Hoàn trả thuế tự vệ phân bón DAP và MAP nhập khẩu. Ảnh minh họa

Hướng dẫn này của Tổng cục Hải quan thực hiện theo công văn số 1682/BCT-PVTM ngày 5/3/2018 của Bộ Công Thương về việc hoàn trả tiền thuế tự vệ sau khi có quyết định chính thức đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP NK.

Được biết, ngày 4/8/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3044/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phân bón DAP và MAP NK vào Việt Nam (với mức thuế là 1.855.790 đồng/tấn). Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 19/8/2017 đến ngày 6/3/2018.

Ngày 2/3/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm DAP và MAP NK vào Việt Nam (với mức thuế từ ngày 19/8/2017 đến ngày 6/3/2018 là 1.128.531 đồng/tấn; từ 7/3/2018 đến 06/3/2019 là: 1.128.531 đồng/tấn; từ ngày 7/3/2019 đến 6/3/2020 là 1.072.104 đồng/tấn; từ ngày 7/3/2020 trở đi là 0 đồng/tấn). Khoản chênh lệch thuế sẽ được hoàn trả trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ.

>>Thuế tự vệ đối với một số loại phân bón NK từ ngày 19/8

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*