TT 14/2017/TT-BCT bãi bỏ TT 12/2015/TT-BCT áp dụng chế độ cấp GPNK tự động đối với một số sản phẩm thép

Thực hiện chỉ đạo theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh XNK, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động nhập khẩu một số sản phẩm thép, ngày 28 tháng 8 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 28/8/2017 bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

sat-thep-nk

Sắt thép nhập khẩu không cần phải xin giấy phép NK tự động. Ảnh minh họa

Theo Thông tư số 14/2017/TT-BCT, thương nhân khi thực hiện nhập khẩu một số sản phẩm thép quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BCT khai báo thủ tục hải quan theo quy định hiện hành và không phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

>>Xem toàn bộ TT 14/2017/TT-BCT tại đây

>>Thông tư 07 gỡ bỏ chế độ giấy phép nhập khẩu tự động phân bón

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*