Vấn đề cần lưu ý khi làm thủ tục nộp bổ sung C/O

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu đến cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai báo thủ tục hải quan thực hiện thống nhất đối với các trường hợp nộp bổ sung C/O.

luu-y-khi-nop-bo-sung-co

Mẫu C/O form E. Ảnh minh họa

Theo đó, khi thực hiện nộp bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử). Đối với tờ khai giấy, doanh nghiệp khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/5/2015 của Bộ Tài chính và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Để thông tin tới rộng rãi doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương niêm yết công khai hướng dẫn này tại các điểm khai báo thủ tục hải quan.

Trước đó, ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã có công văn 13959/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể về các trường hợp nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O (trừ C/O mẫu VK, KV và mẫu EAV) sau thời điểm làm thủ tục hải quan là: “Trường hợp chưa có bản chính Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O tại thời điểm khai báo thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan”

>>Đã có công văn cho nợ lại C/O

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*

Girl Cams Ten Sex Resizable Theme