Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)

Song song với thủ tục hải quan – thông quan hàng hóa. Người xuất khẩu tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Đây là một ... Continue Reading →
Page 3 of 3123