Lưu ý khi làm thủ tục hải quan có C/O mẫu AK

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến form C/O mẫu form AK, nhằm triển khai kết quả cuộc họp Nhóm Quy tắc xuất xứ hàng hóa và Thủ tục hải quan lần thứ 23 trong khuôn khổ Ủy ban thực thi Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc 14.

co-form-ak-maika

Một mẫu C/O form AK. Ảnh minh họa

Theo đó, đối với C/O mẫu AK giáp lưng: C/O giáp lưng có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp C/O gốc đầu tiên; tại ô số 7 của C/O giáp lưng phải thể hiện số tham chiếu và ngày cấp của C/O gốc. Tuy nhiên, trong thời điểm chờ sửa đổi quy định tương ứng tại Hiệp định, cơ quan Hải quan nước nhập khẩu không từ chối C/O giáp lưng trong trường hợp C/O không thể hiện số tham chiếu của C/O gốc đầu tiên.

Về mã HS trên giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O, cơ quan Hải quan nước nhập khẩu không từ chối C/O trong trường hợp trên C/O chỉ thể hiện ít nhất 6 số đầu của mã HS code.

Về vận tải đơn chở suốt, không từ chối cho hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế đối với hàng hóa chuyển từ tàu này sang tàu khác, hoặc quá cảnh qua các nước trung gian có sử dụng vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải đa phương thức kèm bổ sung chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa AK và được xét phù hợp với điều khoản “vận chuyển trực tiếp” quy định tại Điều 9 Phụ lục I của Thông tư 20/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

>>“Nút thắt” của tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Nguồn báo Hải quan

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*