Thủ tục về vận chuyển tóc người qua biên giới

Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn mới đây đối với trường hợp hàng hóa là tóc người vận chuyển qua biên giới không vì mục đích y tế. Đồng thời yêu cầu thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với tóc người trước khi vận chuyển qua biên giới theo đúng quy định.

thu-tuc-van-chuyen-toc-nguoi-qua-bien-gioi

Tóc người dùng làm tóc giả. Ảnh minh họa.

Phân tích cụ thể, Bộ Y tế cho biết theo quy định về kiểm dịch y tế biên giói tại Điều 35 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ thì tóc là một bộ phận của mô người nên thuộc đối tượng kiểm dịch y tế và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế khi vận chuyển qua biên giới. Tuy nhiên, tóc người là loại hàng hóa có yếu tố nguy cơ lây nhiễm thấp, thực tế trong thời gian qua Bộ Y tế chưa ghi nhận báo cáo nào về sự lây nhiễm hoặc sự kiện y tế công cộng có liên quan đến việc vận chuyển tóc người tại Việt Nam.

Như vậy, việc có thêm văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với tóc người khi vận chuyển qua biên giới sẽ làm tăng thủ tục hành chính không cần thiết và không có ý nghĩa nhiều trong phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Do vậy, trong khi chờ sửa đổi Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đồng thời vẫn bảo đảm việc ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm, xâm nhập qua biên giới, Bộ Y tế hướng dẫn việc vận chuyển tóc người qua biên giới không vì mục đích y tế như sau:

Một là, không cần phải có văn bản đồng ý của Bộ Y tế đối với tóc người vận chuyển qua biên giới trước khi làm các thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định.

Hai là, thực hiện việc kiểm dịch y tế tóc người trước khi vận chuyển qua biên giới theo quy định.

Ba là, việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu tóc người đã được chải, chuốt, tẩy hoặc xử lý bằng cách khác,…được chế biến để dùng làm tóc giả hoặc sản phẩm tương tự phải tuân thủ theo quy định tại Chương 67, nhóm 6703, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

>>Nguyên liệu dược có phải khai báo hóa chất khi nhập khẩu

Nguồn báo Hải quan

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*