Quá hạn 10 năm sẽ không được hoàn thuế nộp thừa

Trước kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thùy Khanh về hướng dẫn thủ tục hoàn thuế NK nộp thừa, đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho biết đã có công văn 1307/TXNK-CST ngày 11 tháng 7 năm 2016 trả lời, theo đó thời hiệu quá hạn 10 năm thì không được xem xét hoàn lại tiền thuế nộp thừa.

qua-han-10-nam-khong-duoc-hoan-lai-tien-thue-nop-thua

Thời điểm tính thuế XK, thuế NK là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Ảnh minh họa.

Phân tích cụ thể quy định hiện hành, đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu cho biết, theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH 13 và khoản 1 Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì: người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với từng loại thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào Ngân sách nhà nước thì được bù, trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau. Hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo, hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Theo đó, với quy định trên thì trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế quá thời hạn 10 năm thì không được xem xét hoàn lại tiền thuế nộp thừa.

Được biết, theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Xem dịch vụ hải quan

Xem thêm: Mã loại hình A12 làm thủ tục hải quan ở đâu?

Nguồn báo Hải quan

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*